Spoštovane stranke s 1.1.2021 so začeli z uporabo nove spletne strani
www.vodnjov.si